Gjæra Gjøra-tur

Åmotan, livet i fjellgårdene før og nå.

Ly

Bilder fra byggingen og av resultatet.