Din annonse her?Nett og papir - enkelt og billig.

Favoritter

Favorittlisten din ble oppdatert. Du finner den her.

Aura Avis

Ticogården, Åkersgt. 4
Postboks 43, 6601 S.øra

Nyttige e-poster

Abonnement
Redaksjonen
Annonse

Redaksjon

Ansvarlig redaktør og daglig leder:
Lars Steinar Ansnes: 907 62 625
Sportsansvarlig:
Jan Ødegård: 481 41 566

Redaksjon

Yngve Lie: 468 05 908
Ole Ragnar Ekren: 474 17 525

Annonse

Synnøve Kristiansen: 913 13 610
Rigmor Wang: 911 65 003

Redaktøransvar
Redaktøransvar
Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler.
Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte.
Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.