I Sunndal var det ved utgangen av september 74 ledige, mot 85 måneden før. Tingvoll har i samme periode en nedgang fra 39 til 33. I de to kommunene er det nå til sammen 107 ledige, mot 357 da koronakrisen for alvor slo til ved utgangen av mars. I Sunndal er 2,1 prosent av arbeidsstyrken ledig og i Tingvoll 2,2 prosent.

Lavest ledighet i Møre og Romsdal har Aure med 1,5 prosent, mens Sande på søre Sunnmøre kommer dårligst ut med 6,8 prosent.

I Møre og Romsdal er ledigheten på 3,1 prosent og for landet samlet 3,7 prosent.

– Nedgangen i antall delvis ledige er mindre enn blant de helt ledige. Nedgangen er på 275, og antall delvis ledige er nå 3.417 personer. I sum er 7.748 helt eller delvis ledige i Møre og Romsdal, en reduksjon på 1.138 den siste måneden. Til sammenligning var det før pandemien 4.271 helt eller delvis ledige i februar, og hele 18.557 i mars, sier NAV-direktør i Møre og Romsdal, Stein Veland.