Ti-årsminnet for terrortragedien i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli blir markert blant annet ved at det ringes med kirkeklokker rundt om i landet klokka 12.

- Det vil også skje i alle kirkene i Sunndal, og Hov kirke vil være åpen den følgende timen for den som vil komme og sitte litt i stillhet, opplyser sokneprest Helge Storset.