24 hjortevilt drept i trafikken hver dag

Av

Nesten 8.600 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2019/20. Det tilsvarer i gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver dag.