NAV i Møre og Romsdal inviterer torsdag 18. mars 2021 til en jobbmesse for hele fylket. For å ivareta smittevernhensyn arrangeres den som en digital jobbmesse. Messen starter kl. 13 og er åpen i to timer. Den er gratis og åpen for alle jobbsøkere og jobbskiftere som ønsker å delta.

– Det er mange jobbmuligheter i fylket, men for flere av bedriftene som deltar kan det være utfordrende å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Alle restriksjonene under pandemien kan også ha gjort det enda vanskeligere for arbeidsgivere å komme i kontakt med aktuelle kandidater. Messen vil være en trygg møteplass for arbeidsgivere og arbeidssøkere til å møtes og knytte kontakter, sier markedskontakt i NAV Møre og Romsdal, Tove M. Gustad.

I den digitale løsningen til Jobbmesse.no har arbeidsgiverne en egen stand der de kan legge inn videoer, brosjyrer og stillingsannonser. Under messen kan arbeidsgiverne og jobbsøkerne chatte eller ha videosamtaler og motta CV-er og søknader.

– Dette er første gangen vi gjennomfører en digital jobbmesse i Møre og Romsdal. Oppslutningen blant arbeidsgivere har vært stor. På messen vil jobbsøkere møte over 30 arbeidsgivere fra fylket, som til sammen har mer enn 100 ledige stillinger, sier Gustad. Dette kan også gi jobbmuligheter for personer bosatt andre steder og som ønsker å flytte til Møre og Romsdal, sier hun.

– Arbeidsgiverne på messen har behov for å rekruttere til mange ulike stillinger i mange bransjer. De ledige jobbene har ulike krav til erfaring, utdanning og kompetanse. Behovene er innen salg og kundebehandling, bygg og anlegg, renhold, håndverk og transport for å nevne noen, sier Tove M. Gustad.

Interesserte oppfordres til å registrere seg på www.jobbmesse.no og opprette egen brukerprofil i god tid før messen.