– Vi er i en situasjon som regjeringen og Forsvaret tar på stort alvor og beredskapen i er trappet opp i takt med trusselbildet, sier forsvarsministeren.

– Det er i dag iverksatt til sammen 46 beredskapstiltak i forsvarssektoren, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han sier Forsvaret gjennomgår planverk, skjerper sikkerheten rundt forsvarets installasjoner, sikrer bemanningen i kritiske funksjoner og sikrer at forsvaret har tett samhandling med andre beredskapsaktører som politiet.

(©NTB)