525 skredpunkt på vegene i regionen - utbedring koster flere milliarder

En oversikt over skredutsatte punkt i Møre og Romsdal viser at flere av disse ligger på Nordmøre – hele 18 i Nesset kommune. Bare for riksvegene er det forventet å koste 3,1 milliarder for utbedringene i Møre og Romsdal.