Gå til sidens hovedinnhold

Aksjonsgruppa Nei til biogassanlegg på Håsøran sender åpent brev til politikerne i Sunndal

De håper på en utsettelse av behandlingen i kommende kommunestyremøte.

Aksjonsgruppa Nei til biogassanlegg på Håsøran har en facebookside der de har publisert et åpent brev til politikerne i Sunndal. Der ber de kommunestyret utsette sak 51/21 - Detaljregulering for utviding av næringspark på Håsøran, sluttbehandling som skal opp i møtet på onsdag. De begrunner forespørselen men at det er for lite informasjon angående industri/bedrifter som kan føre til lukt. Du kan lese det åpne brevet i sin helhet sist i saken.

Aura Avis har tidligere skrevet om at aksjonsgruppa er i full gang med en dør-til-dør underskriftsaksjon. Nå har de også startet en digital underskriftsaksjon i tillegg til dør-til-dør-aksjonen.

Åpent brev til politikerne

Vi ber om at Sunndal kommunestyre, utsetter saksfremlegg 51/21, på grunn av for lite informasjon angående industri/bedrifter som kan medføre lukt og støyproblematikk for nærliggende og berørte innbyggere. Vi mener Sunndalssamfunnet har lidd nok under tidligere lukt- og forurensingsproblematikk.

Vi viser til §112 i Grunnloven:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Sett fra folkehelseperspektivet, frykter vi en rasering av bomiljø/kvalitet på grunn av lukt og fare for gasslekkasje. Historien gjentar seg gang på gang ved slike biogassanlegg. Dette er godt dokumentert i media. Biogassanlegget vil bli liggende bare 270 meter fra boligområder, ikke 370 meter som det står i søknaden fra Ductor.

Frykten vår bunner også i opplysninger om lovbestemmelser i detaljreguleringsplanen som SNE vil stryke:

«Det tillates ikke anlegg som ved lukt, røyk, støy eller på annen måte vil virke sjenerende for nærliggende boligområder».

Ved å endre detaljreguleringsplanen, virker det på oss som om at det legges til rette for at Ductor kan etablere seg med et biogassanlegg på Håsøran.

Det er også manglende dokumentasjon på garantien Ductor gir i media om slakteriavfall, da dette står i søknaden, og ingen revidert søknad foreligger.

Kjære folkevalgte: Nå må dere lytte til oss innbyggere!

Med vennlig hilsen

Aksjonsgruppa, NEI til biogassanlegg på Håsøran.

Kommentarer til denne saken