All arbeidstid skal være betalt!

DEL

LeserbrevNorsk Arbeidsmandsforbund mottok den 20. August 2019 en dom fra Arbeidsretten, som stadfester at arbeidsgivere ikke har plikt til å lønne for den tiden det tar en renholder å forflytte seg mellom de forskjellige kundene der de skal utføre sitt arbeid.

Det innebærer i praksis at en renholder kan være på jobb i 10 timer pr. dag, men kun har krav på lønn for 6 av dem. Det innebærer at en full stilling ikke lenger gir full lønn.

LOs regionkonferanse i Møre og Romsdal mener det er oppsiktsvekkende at Arbeidsretten ikke har tatt hensyn til hva som er Arbeidsmiljølovens klokkeklare definisjon av arbeidstid når de har vurdert saken. AML § 10-1 stadfester at arbeidstid er den tiden man står til disposisjon for arbeidsgiver.

Når man reiser mellom kunder og oppdrag står man åpenbart til arbeidsgivers disposisjon og skal selvfølgelig ha lønn for den tiden man bruker. Dette har også vært Arbeidstilsynets vurdering, og i praksis er situasjonen etter Arbeidsrettens dom, at arbeidstakere i bedrifter med tariffavtale ikke har krav på betaling for reisetid, mens ansatte i bedrifter uten tariffavtale vil ha krav på betaling for denne tiden.

Saken er kontroversiell også på arbeidsgiversiden, og flere bedrifter har offentlig uttalt at de vil fortsette den praksisen de inntil nå har hatt med å lønne sine ansatte for tiden de bruker mellom oppdrag. Flere arbeidsgivere mener også at dommen fra Arbeidsretten på sikt kan være til stor skade for renholdsbransjen.

Dersom praksisen med å ikke lønne for arbeidstid mellom oppdrag blir vanlig, vil dette kunne få konsekvenser for alle bransjer der forflytning mellom kunder eller oppdrag er nødvendig. Flere saker som er behandlet i forskjellige rettsinstanser den senere tid viser at arbeidstidsbegrepet er under angrep og Arbeidsmandsforbundet er sterkt bekymret for denne utviklingen.

LOs regionkonferanse i Møre og Romsdal oppfordrer derfor alle kjøpere av renholdstjenester til å velge bedrifter som lønner for reisetiden mellom oppdrag, og at andre LO-forbund tilslutter seg dette. Vi oppfordrer også til forbund og tillitsvalgte i den grad det er mulig, å påvirke i innkjøpsprosessene slik at det stilles krav i anbud om at reisetid mellom oppdrag skal lønnes.

Vedtatt på LOs regionkonferanse i Møre og Romsdal 26.02.2020

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags