Alle de sju omkomne i Gjerdrum-skredet er obdusert: Tror døden inntraff forholdsvis raskt

Av