Alltid telefonkontakt før oppmøte på fastlegekontoret

Kommunens kriseledelse arbeider kontinuerlig med å forberede skadebegrensning av koronavirus pandemien. Mange tiltak er allerede satt i verk. Noen tiltak kan settes i verk svært raskt. Andre tiltak trenger vi litt mer tid på.

DEL

I en pressemelding skriver kriseledelsen i Sunndal ar det er svært viktig at fastlegenes lokaler ikke blir punkt for smittespredning. Dette er viktig både for å unngå smittespredning til andre pasienter og til helsepersonellet som arbeider der. Det skal lite til for å havne i en situasjon der hele fastlegekontoret må settes i karantene.

Det er derfor svært viktig at alle som har tegn på luftveisinfeksjon, og som trenger legehjelp, kontakter fastlegekontorene på telefon og ikke ved direkte oppmøte. På den måten kan vi få tatt nødvendige forhåndsregler. Dersom hjelpen ikke kan vente til neste arbeidsdag, må man ringe legevaktnummeret 116117.

For å begrense smittekontakt mest mulig, oppfordres de som kun har milde symptom, til å forholde seg i ro hjemme uten å kontakte helsetjenesten.

Det er fortsatt ingen med verifisert smitte i Sunndal. 2 personer er satt i hjemmekarantene av undertegnede grunnet mulig kontakt med smittet. Mange sitter i hjemmekarantene etter utenlandsopphold. Hvor mange dette dreier seg om, er selvfølgelig vanskelig å tallfeste fordi det ikke finnes noe offentlig meldesystem som ivaretar det. Jeg vil sterkt oppfordre alle til å være lojale overfor karantenebestemmelsene. Brudd kan føre til politianmeldelse.

Svein Anders Grimstad

Smittevernlege

Artikkeltags