Det opplyser Sunndal kommune.

To stasjoner på Løykja går på aggregat, men fungerer som normalt inntil trafoene igjen kan kobles inn.

Det er for øvrig fortsatt synkende nivå i høydebassenget ved Ålvundfjord vannverk. Vanningsforbudet har ikke hatt den forventede effekten, og vi må dermed lete etter mulige lekkasjer på både kommunale og private vannledninger.

Det er flere private ledningsanlegg tilknyttet vannverket, og for å finne lekkasjen så raskt som mulig, ber vi derfor om hjelp fra publikum. Kommunen ber deg ta kontakt på 917 80 100 dersom:

- du hører suselyder fra en kum

- du oppdager en lekkasje på din private ledning eller på en eiendom i nærheten

- ser vannansamlinger på steder det normalt ikke står vann

- Vi har i tillegg igangsatt et omfattende, målrettet arbeid med lekkasjesøk, og vannet vil dermed kunne bli avstengt i enkelte områder i inntil 20 min. Normalt ville vi ha utført lekkasjesøk på kveld/natt, men ettersom nivået i bassenget stadig synker, må vi starte opp i løpet av dagen, skriver kommunen i pressemeldingen.

Det må påregnes brunt vann i krana når vannet settes på igjen.