Alternativ til Vinnutrapp

Av
DEL

LeserbrevSvenn Åge Reiten er skeptisk til «sherpatrapp» ved Vinnufossen, og vil ikke bruke en eneste kommunal krone der. Han har vel rett i at det vil bli et temmelig dyrt prosjekt, med mye bruk av helikopter til transport av mye murstein: Helikopter er dyrt transportmiddel, også på den måten at det bruker så mye «fossilt» drivstoff at det blir betydelig CO2-utslipp.

Undertegnede har ikke vært oppe på/i Vinnufjellet; men jeg har vært på Flaggnuten to ganger, med flere års mellomrom. Den siste gangen var stien opp dit i dårligere stand enn den første, så der er det behov for oppgradering, eller – i minste fall – vedlikehold. Den stien bør vel settes i god stand, før det brukes penger på steintrapp eller sti et annet sted!

Både topografisk kart og foto viser at det blir stor teknisk utfordring å bygge eventuell steintrapp opp ved Vinnufossen. Bør slikt prosjekt flyttes vestover til Furuveita, eller er det for stor rasfare der? Det bør vel i alle fall vurderes om det kan bygges taubane/stolheis opp gjennom det store «innhogget» i fjellsida, med øvre ende 11-13 hundre m.o.h.

Såpass høyt oppe kan det bli lett å gå videre, både sørøstover til utsiktsplassen Furunebba (1516 m.o.h.), og nordvestover til Sandvikdalen, der det er sti ned til fjorden. De som har større ambisjoner kan fortsette nordøstover, i retning Kongskrona ca. 1820 m.o.h. Det er bratt også så høyt oppe i Vinnufjellet; men ikke stup som ved Vinnufossen!

Eventuell sti fra antydet høyde i Furuveita videre opp til Kongskrona vil passere like vest for Vinnufonna. På de øvre delene av den er det skiføre også sommerstid, som blir godt tilbud for mange som nå ergrer seg over dårlig skiføre – der de bor – vinterstid.

Med både skitrekk og utleie av skiutstyr, kan Vinnufonna bli en betydelig tredje turist-attraksjon, i tillegg til Furunebba og Kongskrona! Har Sunndal kommune råd til å avstå fra utnyttelse av disse mulighetene?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags