Mandag 4/11 kom rapporten som omhandler ekspertutvalgets vurderinger og anbefalinger til landets nye deponi for farlig avfall.

Avisene kaster seg over og deler ukritiske beskrivelser av innholdet i rapporten som de neppe har lest selv når man ser hva de konkluderer med.

Vi kan lese overskrifter i avisene som antyder at ekspertutvalget peker på Raudsand som et godt alternativ. Når en leser rapporten ser man at ekspertutvalget ikke har tatt seg bryet med å besøke Raudsand. Men de har vært mange andre steder i forbindelse med rapporten og lokasjon av deponi. Dette nevnes i rapporten. Mange av punktene taler ikke for Raudsand alternativet. Ordfører Hurlen går ut i avisene og sier at rapporten styrker Raudsand som lokasjon for deponi. Dette er også et tegn på at rapporten ikke er lest, men han kan selvfølgelig mene det han vil. Rapporten viser til 2 nye alternativer, som har kommet et godt stykke på vei i arbeidet får å kunne få deponi. Også et tredje alternativ er nevnt uten at utvalget går inn på hvor dette er.

Vi som har jobbet mot deponiet på Raudsand har hele tiden sagt at det har blitt tatt alt for få og for dårlige prøver av fjellet, dette peker også ekspertutvalget på. Kanskje vi har noe annet enn bare føleri å komme med allikevel? Tviler på at ekspertutvalget tar sine beslutninger tuftet på følelser. Det er også mange andre punkter som taler ned prosjektet på Raudsand.
På nettsiden www.neitilgiftdeponi.com finner man en meget god og faktabasert oversikt over punkter tatt ut fra rapporten, artikkelen heter: Ekspertutvalget anbefaler IKKE Raudsand.

Det er nå å anse Raudsand alternativet som svekket i kampen om gifta. 4 alternativer er nevnt og vurdert. Før ble det ansett som 50% sjanse for å legge deponiet til Raudsand, nå er sjansene betydelig mye mindre etter at de nye lokasjonene ble med. Ut ifra vurderingene som er beskrevet så er det betydelig mer optimisme rundt de to nye alternativene. Ekspertutvalget ser heller ikke bort fra at flere melder seg på kampen om deponiet senere. Kan det være at tiltakshaver kjenner presset større også? Kunne ikke se at flagget på Raudsand gård komme opp etter denne milepælen, som de selv kaller det.

Jeg anser så absolutt ikke saken som vunnet. Det er fortsatt store sjanser for at de får gjennom de egentlige planene Bergmesteren og Veidekke har. De planene er like skremmende om ikke mer. Planene om de gigantiske deponiene oppe på fjellet. Det er det de søker om.

Nå er det på tide at flere våkner og setter seg inn i fakta, og ikke minst at journalistene graver litt mer enn de har gjort til nå. Kanskje ikke alle overskriftene selger like godt? Men å formulere overskriftene nærmere realiteten er å foretrekke, da mange leser overskriftene og danner sannhet ut av disse. Til og med når ordføreren legger frem saka for statssekretærer og departement tar han sannhet ut av kun en overskrift, for eksempel om artikkelen i avisa om luktplagene fra Real Alloy som ordføreren la fram på møtet før befaringen på Raudsand 15. oktober i år.