Anstrengt økonomi for fotballhallen

Sunndal Fotball må bidra med betydelige leieinntekter for at hallen skal klare seg økonomisk.