Det er arbeid på strekningen mellom Øydegard og Gyl langs riksveg 70 i Tingvoll.

Det er manuell dirigering, den siste i tidsrommet klokken 12.00-19.00 tirsdag 13. oktober.

Så er det Kansdalen mellom Kansdaltunnelen og Gyltunnelen. Der er det nedsatt hastighet til 50 km/timen og innsnevring. Ifølge Statens vegvesen sine trafikkmeldinger på nett, gjelder det tidsperioden 05. oktober og gjelder til 24. oktober.