Grove lovbrudd avdekket ved kjøreskoler

– Jeg får verken overtidsbetalt eller kveldstillegg og jobber mye gratis.