Uenige om veien videre for heltidsprosjektet – vil lære politikerne rolleforståelse

Frp-politiker Stig Rune Andreassen og kommunedirektør Randi Dyrnes i Sunndal kommune har helt ulike oppfatninger om hva som må til for å oppheve stansen i heltidsprosjektet i pleie- og omsorgstjenesten.