Den norske folkehelsen har noen store utfordringer med både for lite aktivitet og valg av god, sunn mat generelt. En betydelig del av sykdomsbyrden i Norge er sykdommer som påvirkes av levevaner, som hjerte-karsykdom, kreft og diabetes. Det betyr at mye kan gjøre for å redusere risiko for sykdom og for tidlig død. Det finnes mye kunnskap og forskning på hva som virker. Det å gjøre det lettere for folk å ta sunne valg har stor betydning for folkehelsen.

Da handler det målrettet innsats, helsetiltak som treffer mange, ikke bare de som alt er motiverte. Å fjerne avgifter på brus, snus og sukker er dårlig nytt for helsen vår. Politikerne på Stortinget tar mange viktige beslutninger som påvirker helsen vår og som kan utjevne sosiale forskjeller.

Vi trenger politikere som setter helsen vår først! Eksempler på viktige tiltak er blant annet, mer fysisk aktivitet i skolen, gratis og sunn skolemat, smarte avgifter som vil føre oss til gode helsevalg i butikken.