Rammeavtalen er ikke ferdig forhandlet eller underskrevet. Fagforbundet og NSF skylder våre medlemmer å svare på dette.

Ønsker å fortsette dialogen i møter med ledelsen og ikke i lokal avisa.

Fagforbundet og NSF ønsker også en heltidskultur, men viser til hovedavtalen og drøftingsplikten.