Den 22. juli i år brukte jeg førstedelen av dagen på å besøke 22. juli-senteret sammen med en kompis som også er overlevende. For mange av oss som var på Utøya 22. juli kommer opplevelsen nær når man besøker senteret.

I senteret henger det en oversikt over forskjellige sitat som var uttalt eller skrevet i og rundt rettsforhandlingene. Jeg bet meg særlig merke i ett fra Kristopher Schau som følger her: «Det er utmattende å flytte hodet inn på Behring Breiviks banehalvdel, høre hans vurderinger av kampen han mener utspiller seg i Europa, taktikken han har lagt opp, strategien hans for å seire. Mange vil nok si han ikke fortjener det, at vi ikke burde høre etter. Men det må vi. Jeg må. Jeg er nødt til å høre ikke bare på de faktiske ordene, men like mye på hvor de kommer fra. Og egentlig ikke primært for å forstå mennesket Behring Breivik, men først og fremst for å gjenkjenne ham senere. Gjenkjenne ham når tankene hans dukker opp. I mediene, på nettet, på gata, i meg selv. Ene og alene for at det som har skjedd aldri skal skje igjen.»

Disse ordene traff. meg. Vårt ansvar som samfunnsborgere for å gjenkjenne tankegodset og stoppe det før det er for sent. Det er ett ansvar vi alle bærer i fellesskap.

I Klassekampen den 20. juli kunne man lese om høyreekstreme nettverk i Tyskland som forbereder seg på «dag X».

Opprinnelig var «dag X» en operasjon Wehrmacht- og Waffen-SS-veteraner trente og oppbevarte lister over hvem man antok kom til å samarbeide med sovjet hvis det ble borgerkrig.

Nå ser vi konturene at høyreekstreme nettverk i Tyskland som organiserer seg på samme måte. De forbereder seg til borgerkrig. De lager lister over eventuelle meningsmotstandere og væpner seg opp.

Noen klarer ikke vente på «dag x». Den tyske nynazisten Stephan Ernst drap på Lokalpolitikeren Walter Lübcke kan være et eksempel på dette. Lübcke hadde i all sin tid stått opp for flyktninger og mot nynastisk tankegods. En annen som ikke klarte vente var Anders Behring Breivik som drepte 77 av våre kamerater 22. juli 2011.

Men det er ikke bare ute i Europa vi ser ideer og tankegods vi trodde var død og begravd igjen krype frem. I Kristiansund ble en ung jente angrepet av nynazister tidligere denne uken, tabben hun hadde gjort? Takket nei til det rasistiske dritten de de delte ut.

Gang på gang har nazistiske bevegelser bevisst at de ikke forholder seg til demokratiets spilleregler, de driter i de. Gang på gang har de bevist at de er villige til å bruke vold for å få de resultatene de ønsker.

Vi kan ikke overlate til politi og ordensmyndighet å gjøre jobben vi alle er nødt til å være med på. Vi må gjenkjenne tankene slik at vi stopper dem før de blir handlinger. Før det blir vold.