Åtte koronapasientar på sjukehus i Møre og Romsdal