Aura Avis støtter lokale lag og foreninger – deler ut 100.000 kr

Juryen: Synnøve Kristiansen flankert av Egil Knarvik (t.v.) og Lars Steinar Ansnes.

Juryen: Synnøve Kristiansen flankert av Egil Knarvik (t.v.) og Lars Steinar Ansnes.

73 lokalaviser i Amedia skal i vår dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

DEL

Midlene den enkelte avis deler ut vil variere fra 100.000 kroner i de minste avisene til 1 million kroner i de største. Avisenes mål med tiltaket er å bidra til å skape gode lokalsamfunn. Foreninger og organisasjoner blir nå invitert til å søke om støtte til blant annet aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge.

Konsernsjef i Amedia, Are Stokstad, forteller at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene.

100.000 kroner lokalt

Av potten på 25 millioner disponerer Aura Avis 100.000 kroner. Disse pengene vil nå gå til frivilligheten i Sunndal og Tingvoll.

– Jeg synes det er fantastisk å ha en eier som gjør det mulig for Aura Avis å gi dette håndslaget til det lokalsamfunnet vi lever av og hver dag samarbeider med, sier ansvarlig redaktør/daglig leder i Aura Avis, Lars Steinar Ansnes.

Han håper på god respons på tiltaket, og at den lokale juryen får mange søknader inn til vurdering. Juryen som skal vurdere søknadene som kommer inn til Aura Avis består foruten Ansnes av annonsekonsulent Synnøve Kristiansen og Egil Knarvik – sistnevnte representant for grasrota.

Søknadsfristen er 25. mars.

Juryen oppfordrer alle interesserte til å studere annonsen på auraavis.no og på side 3 i dagens avis. Der finnes all nødvendig informasjon om hvilke kriterier som gjelder for utdeling av midler, samt en lenke til søknadsskjemaet som ligger på nett. Søknader kan kun sendes inn digitalt via denne lenken.

Viktig å engasjere

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier konsernsjef Are Stokstad.

Han viser til at lokalavisene i Amedia jobber for å skape gode lokalsamfunn.

– Lokalavisene er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt dekningsområde. At Amedias aviser nå skal fordele støtte til lag og foreninger er en måte vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet på, som understøtter avisenes oppgave som viktige lokale samfunnsinstitusjoner, sier konsernsjefen.

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere:

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette.

Du kan gå til søknadsskjemaet her.

Artikkeltags