Kommunedirektør Odd-Arild Bugge roser ny giv i KNN, hvor næringslivet selv har en positiv tilnærming og ber om bidrag for «å sette positivt fokus på bostedsattraktivitet, næringsattraktivitet og besøksattraktivitet for å skape næringsvekst i Tingvoll kommune og bygge en attraktiv region»

Bidraget det bes om fra Tingvoll er 100.000 kroner.

Samarbeid

Dette er et samarbeid med fylket og Kristiansund, som begge støtter forprosjektet. I saksbehandlingen opplyser Bugge, at også averøyordføreren er positiv og innstiller til å bidra med 150.000 kroner. Formelt behandles det i Averøy tirsdag 7. september.

Søknaden var innom Tingvoll formannskap for en uke siden, og der endte det i et positivt og enstemmig vedtak. Pengene skal tas fra disposisjonsfond.

Nordmørsbyen

Nå skal saken altså legges fram for kommunestyret torsdag. Men om det var enstemmig for en uke siden, var det ikke uten kommentarer og forbehold.

Roger Bach (Frp) er absolutt positiv til et samarbeid. Men undret hvor attraktiv region det er når så få kommuner med.

Dessuten:

– Kristiansund arbeider med hvilken region de skal være med i. Det må være en forutsetning at de ikke plutselig hopper over til Trøndelag.

Den usikkerhet noen føler omkring Kristiansund og regionstilhørighet, var en tanke som også Milly Bente Nørsett (Ap) luftet. Men hun er absolutt for samarbeid om næringsutvikling. Så hun stemte ja, men ga ikke uttrykk for at det trenger være absolutt når det kommer til kommunestyret torsdag.

Lite om det lykkes

Initiativet fra KNN og et samarbeid om næringsutvikling fikk gode ord for flere. Ordfører Ingrid Waagen (Sp) bemerket at 100.000 kroner er mange kroner om det slår feil, men lite om det går bra. Varaordfører Arne Magnus Aasen (KrF) like så:

– Blir vi ikke med, så kan vi i alle fall være sikkert på at det ikke skjer noe.

Et forprosjektet skal danne grunnlaget og se på hva som skal til for å skape vekst, og Bugge nevner i papirene noen forslag til hva det kan være:

– Vekst i antall arbeidsplasser, befolkningsvekst, omdømmebygging, styrke regionsenteret, kompetanseheving, felles bo- og arbeidsmarked i regionen og mot andre regioner, bærekraft og miljø.