Bålforbud fra 15. april: – Aktsomhetsprinsippet gjelder året rundt

Vær varsom med åpen ild!

Vær varsom med åpen ild!

Fra 15. april til 15. september er det et generelt bålforbud i skog og mark, med enkelte unntak. Man kan godt fyre opp små kaffebål, bruke tilrettelagte bålplasser og grille så lenge forholdene ligger til rette for det.

DEL

– Alle må selv vurdere forholdene med tanke på omliggende vegetasjon, vind og om det er tørt i terrenget. Den som brenner bål er selv ansvarlig. Vi ønsker å presisere at det å starte en brann uansett er ulovlig, likegyldig av når på året det er. Aktsomhetsprinsippet gjelder 365 dager i året, sier Jon Børge Horneland leder forebyggende avdeling i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR).

Lokale forskjeller Selv om skogbrannindeksen ikke viser noen spesiell brannfare i vår del av landet er det store lokale forskjeller. - Nå som snøen forsvinner kommer den døde vegetasjonen frem. Etter noen dager med sol og vind er denne knusktørr og kan dermed utgjøre en økt brannfare frem til ny vegetasjon vokser opp. Et man uforsiktig kan fort et lite bål bli en stor gress- og lyngbrann som krever store ressurser for å håndtere, sier Horneland.

Brenning av avfall forbudt NORBR minner også om at brenning av avfall er forbudt. I flere av NORBR sine kommuner er kvist, gress og rusk fra hagen definert som avfall og skal derfor leveres på lokal gjenvinningsstasjon. Dette er som regel et gratis tilbud til kommunens innbyggere. – Er man usikker på hvilke regler som gjelder så kontakt din kommune. Vi leste at det i går var lang kø på RIR i Molde for å levere hageavfall. Det er veldig positivt at innbyggerne løser det på denne måten i stedet for å svi det av i hagen. Dette er ikke lov og skaper mange unødvendige utrykninger for oss, sier Horneland.

Mer informasjon og skjema for bålsøknad finner du her: http://www.norbr.no/alle-tjenester/bal-og-grilling/

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken