Med dette er Auestad én av seks valgte i arbeidsutvalget til forbundsstyret, og vil dermed ha forbundet som sitt arbeidssted fram til neste landsmøte, som vil være om tre år.

Auestad ble første gang valgt til denne posisjonen i 2017.

Industri Energi organiserer 56.600 arbeidstakere innen offshore- og landbasert industri.

Landsmøtet, som samler nærmere 400 tillitsvalgte fra hele landet, foregår på Oslo Kongressenter, tirsdag til fredag denne uka.