Folket vil skrote barnetrygden

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

46 prosent av nordmenn støtter å avvikle barnetrygden, dersom de får gratis barnehage og SFO i stedet.

– Jeg tror at tallene viser at tiden der folk ønsker seg kontantytelser er forbi, sier stortingsrepresentant og leder i Høyres kvinneforum, Tina Bru.

Det er forventet at barnetrygd kommer til å bli et stridstema på en rekke av de politiske landsmøtene denne våren. Først ut er Høyre om en drøy uke. Der er programkomiteen delt omtrent på midten om vi bør beholde barnetrygden eller erstatte den med gratis SFO og barnehage.

Trygd og velferd

Bru er blant det knappe mindretallet som ønsker å erstatte dagens ordning. En ny måling fra Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) gir henne støtte. 46 prosent av nordmenn svarer at de er enige i forslaget. 34 prosent er mot. 20 prosent svarer vet ikke.

– Vi begynte å se på dette da jeg jobbet i likestillingsutvalget i Høyre. Vi så at det er en jungel av velferdsordninger rettet inn mot barnefamiliene. Barnetrygden er den aller største, men er en ordning som ikke er blitt prisjustert på nesten 20 år. Den betyr mindre enn den gjorde før, selv om den fortsatt betyr mye for dem som trenger den mest. Men derfor tenker vi at det må være mulig å bruke disse pengene på en mer sosial måte, og samtidig bidra til økt likestilling, sier Bru til ANB.

I dag bruker staten omtrent 15 milliarder i året på barnetrygd som utgjør i underkant av en tusenlapp i måneden til landets barneforeldre. Ett av hovedargumentene for å beholde barnetrygden er at den utgjør en betydelig del av inntekten til de fattigste familiene.

– Blant familier som lever med vedvarende lav inntekt er innvandrerfamilier overrepresentert. Det er ikke bare enkelt å gjøre noe med den problematikken. Men den viktigste veien ut av fattigdom er gjennom arbeidslivet. Vi ser allerede at forsøkene med gratis kjernetid i barnehagene er noe som fungerer bra. Skal man få gjort noe med fattigdomsproblemene må flere inn i arbeidslivet, og så må staten stille opp med velferdstjenester slik at det er enklere å gå på jobb. Dette er også svært viktig for å sikre bærekraften i velferdsstaten på sikt, understreker Bru.

Unge mest positive

Bakgrunnstallene til undersøkelsen viser at det særlig er de unge som er positive til å erstatte barnetrygden med gratis SFO og barnehage. For gruppa mellom 30 og 39 år sier 54 prosent at de støtter et slikt forslag. For gruppa mellom 50 og 64 er tilsvarende tall 37 prosent.

Tidligere i vinter skrev ANB  at nestoren Kåre Willoch har kastet seg inn i barnetrygdstriden i Høyre. I en e-post sendt til alle i Stortingsgruppa til partiet leverte han et varmt forsvar for en universell barnetrygd, og tok heller til orde for å øke den.

– Vi har spurt oss hva vi får igjen mest for på lang sikt. Å øke barnetrygden er kjempedyrt. Men jeg er enig med Kåre i at ett eller annet må gjøres. Vi har vært opptatt av at et godt tjenestetilbud øker den sosiale mobiliteten for utsatte grupper. I valget mellom hva vi skal bruke de store pengene på vil vi heller bruke pengene på velferd enn kontantytelser, fastslår Tina Bru. (ANB)

Artikkeltags