Barnehagesjefen i Sunndal: – Nye rutiner settes i verk før barnehageoppstart

Retningslinjer for åpning av barnehagene kommer 16. april.