Beboer frykter ulykke i dette krysset

Preben Per Vissing, som bor på stedet, roper i et brev til Tingvoll kommune varsku om trafikkforholdene i krysset der gående fra Einlia krysser rv. 70 for å komme inn på stien ned mot skoleområdet.