Befolkningsvekst i havgapet – minus for Sunndal og Tingvoll

Smøla og Eide var de eneste kommunene på Nordmøre som hadde vekst i folketallet i løpet av 2019.