Det var sterk vind i området og tørt i terrenget, det gjør at man må være ekstra forsiktig slik at det ikke oppstår brann. Vakthavende brigadeleder i NORBR IKS, Steinar Hauglum, kommer med en oppfordring til innbyggerne i Sunndal.

– Jeg ber folk om å være forsiktig ved bruk av ild og for eksempel tømming av aske fra ildsted i hager og boligfelt, spesielt ved sterk vind, sier Hauglum.

Søndag brant det i terrenget på Oppdøl. Den ble slokket av brannmannskaper uten at det ble skader på eiendeler.

– Takket være snarrådig innsats av nabo til brannen som prøvde å slokke med pulverapparat ga oss verdifull tid. Det var sterk vind og gnistregn oppover skogen. Flaks avverget større brann, sier Hauglum.