Alf Jakob Johannessen i Kvisvik Vel og Ole Andre Bævre i Vatshellen og Grimstad Velforening, ønsker fylket på banen for å få fylkesveg 6124 skiltet som forkjørsveg. Det står på penger ifølge fylkeskommunen. Nå ber Jens Kr. Eikrem (Sp) ordføreren engasjere seg.

Eikrem refererte i kommunestyremøtet nylig til saker i Aura Avis om at det er forvirring om trafikkregler og skilting, og at det har vært ulykker og nestenulykker. De siste årene har det skjedd 17 ulykker hvor politiet har vært innkoblet. Pluss at det har vært mange hendelser uten personskader.

At det har vært riksveg har ført til at folk fortsatt tror de har forkjørsrett på strekningen.

Eikrem ba ordføreren om at fylkesvegen Kvisvik følges opp overfor fylket.

Men også at det kan være andre strekninger i Tingvoll som er verdt å ta en kikk på.

– Kommunen kan så absolutt purre på. Vi noterer oss dette, svarte ordfører Ingrid Waagen.