Ber TMK avvise klage på veinavnet «Litlhagan»

Går det som kommunedirektøren vil, får ikke Egil Knarvik medhold i sin klage på veinavnet «Litlhagan». Saken kommer opp i teknikk-, miljø- og kulturutvalget (TMK) 27. mai.