Vegtrafikksentralen midt opplyser klokka 23.47 fredag kveld at det pågår berging av lastebil på fylkesveg 6138 ved Sjølland på Sunndalsøra.

Vegen kan bli stengt i perioder under bergingen.