Biblioteket opplever vekst - 1.300 har lånt 24.000 bøker på ett år

Sunndal folkebibliotek har opplevd en økning i utlånene i 2019, ikke minst takket være en ny ordning med selvbetjening.