– Regjeringens varslede omlegging kan fort bety en bensinpris på mellom 20 og 25 kroner literen. Det er grunn til å rope et kraftig varsko. Her må det bli et opprør, sier stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Bakgrunnen er regjeringens ønske om å legge mer av avgiftene på bruk framfor kjøp av bil. Det betyr lavere engangsavgift og høyere drivstoffavgift.

Dyrere å kjøre

– Alle bilister kan forberede seg på en veibruksbeskatning, sier statssekretær Hilde Singsaas (Ap) til Dagens Næringsliv.

Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening ser for seg at rundt en firedel av avgiftsvolumet flyttes over fra engangsavgiften til bruk av bil.

– Prinsippet om at forurenser betaler, er et viktig prinsipp ellers i samfunnet, sier Andresen til DN. Hvorvidt denne avgiftsendringen skal komme på økt årsavgift eller på drivstoffavgift, er noe som foreningen gjerne vil være med å diskutere.

Samlet lettelse

Kenneth Svendsen viser til at regjeringen ønsker en omlegging hvor staten samlet tar inn like mye i bilrelaterte avgifter som i dag.

– Selv en liten omlegging vil gi store utslag i økt bensinpris. Det vil være uforsvarlig med en bensinspris på mellom 20 og 25 kroner literen. Det vil ramme hele distrikts-Norge og de som kjører langt, sier Frp-politikeren fra Nordland.

Han peker på at regjeringen årlig tar inn 20 milliarder kroner i engangsavgift ved kjøp av bil, mens avgiftene på bensin og diesel innbringer 16 milliarder. Årsavgiften er på ni milliarder kroner.

– Bare en liten omlegging i den retningen som regjeringen varsler, vil gi store utslag i bensinprisen. Frp mener at en omlegging må ledsages med en samlet avgiftslettelse, hevder Svendsen. (ANB)