Fremskrittspartiet ber regjeringen avklare om det skal kunne åpnes for mer snøscooterkjøring i flere kommuner.

– Regjeringen bryter nemlig loven dersom den ikke åpner for en permanent ordning som gjelder alle kommuner. Forsøkene i sju kommuner går på overtid, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Lokale forsøk med snøscooterløyper til rekreasjonsformål har pågått i ti år, mens plan- og bygningsloven bare åpner for forsøk i inntil seks år.

I samsvar med

Videre sier loven at «dersom det er planlagt eller besluttet å gjennomføre reformen i samsvar med det forsøket gjelder, kan forsøksperioden forlenges fram til reformen trer i kraft».

– Derfor spør jeg nå kommunalminister Liv Signe Navarsete om hun kan bekrefte at det skal gjennomføres reformer i samsvar med det som forsøket gjelder. Det skal bli interessant å se hva Sp-statsråden svarer, sier Hoksrud.

Han viser til at det er kommunalministeren som er ansvarlig for forsøksloven. De lokale forsøkene pågår i Vinje, Sirdal, Stor Elvdal, Lom, Fauske, Hattfjeldal og Røros. Kautokeino var med, men er gått ut av opplegget.

Lokal frihet

– Jeg håper at kommunalministeren setter foten ned og gjør forsøksordningen permanent. På den måten kan kommunene få frihet til selv å bestemme om de vil ha snøscooterløyper lokalt eller ikke, sier Frp-talsmannen.

– Regjeringen er preget av handlingslammelse og beslutningsvegring. Det skyldes helt sikkert at det er internt sprengstoff mellom regjeringspartiene. Dersom SV skulle vinne fram i sin motstand mot snøscooterløyper, så betyr det at regjeringen lukker øynene og aksepterer lovbrudd, sier Hoksrud. (ANB)