[Broom.no]: Det er én regel stort sett alle synder mot etter at de har lagt om fra sommer- til vinterdekk, og motsatt.

I hver hjulskiftsesong hører vi historier på radioen, ser innslag om det på nyhetene, eller leser om det i avisene: Folk som har fått en kritisk bråstopp, kanskje skadet bilen sin, kanskje skadet seg selv eller andre - bare noen mil etter forrige hjulskift.

Etterstramming er altså regelen det blir syndet mot, og det kan være potensielt livsfarlig.

Les om hvilken nordmann som vil erobre Europa med dekk


Hvordan gjør jeg det?

Altså: Etter at du (eller andre har gjort det for deg) har skiftet hjul, skal du etterstramme hjulene. Dette skal skje mellom tre og fire mil etter hjulskiftet. Etterstramme betyr å etterstramme alle hjulboltene. Dette gjør du ved hjelp av en hjulvinne eller annet passende verktøy. Har du problemer med å få utført denne jobben selv på grunn av manglende kunnskap eller fysiske forutsteninger, så får du noen til å hjelpe deg. Byttet du hjul på et verksted, kan du kjøre innom og be dem dra over en gang til.


Hva skjer hvis ikke?

Etterstramming gjelder alle typer felger, men aluminiumsfelger spesielt. På grunn av varmgang, vibrasjoner og andre faktorer, kan hjulboltene begynne å løsne etter at du har skiftet hjul. Dette fører først til vibrasjoner i bilen på grunn av et hjul er på vei til å løsne, og så kan det i verste tilfelle føre til at et eller flere hjul faller av.

Som bilfører er du selv ansvarlig for at bilen du kjører er i forskriftmessig stand. Skulle et hjul dette av og skade andre, er det du som bilfører som er ansvarlig uansett om det er andre som har skiftet hjulene for deg.

Derfor: Husk å etterstramme!

Slik skifter du til vinterdekk - se video