Billetteringen i kollektivtransporten kan løses

Av
DEL

LeserbrevFRAMs digitale billetteringsordning innen kollektivtransportenhar ført til at mange brukere og spesielt de eldre, opplever bussdøra somstengt.

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal har en tid jobbet med å få i stand billetteringsordningsom er tilpasset alle brukere, både på kort og lengre sikt. Under vegs har videssverre fått meldinger om at flere eldre brukere har opplevd å bli truet medbøter fordi de ikke kan betale digitalt via App eller SMS. Slik skal vi ikke hadet. Ingen skal føle seg som snyltere i vårt velferdssamfunn fordi at velferdssamfunnetikke tar hensyn. Realiteten er at det er en stor del av befolkningen som ikkeer på digitale plattformer og det må samfunnet hensynta.

De senere dagers samtaler med fylkeskommunens samferdselsavdeling, viserat det er stor vilje til å finne løsninger. Som en foreløpig løsning, vil det nåbli gått ut med bred informasjon om at de som ikke er brukere av digitaleløsninger, skal kunne bruke bussen gratis. På lengre sikt, skal det arbeidesmed å finne ordninger som vil være i tråd med de betalingsordninger som er normaleellers i samfunnet.

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, er godt fornøyd med den holdning vihar møtt på fylkeskommunens samferdselsavdeling. Det er stor enighet om at ingenskal oppleve det kollektive transportmiddel som diskriminerende. Alle skal føleseg bekvem med å reise kollektivt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags