Det er litt stressande å skulle følgje med og følgje opp facebook, instagram og snap kvar dag

Av

For mange av oss som driv gard er november ein månad som er litt rolegare og som gjev rom for nokre feriedagar.