Disse eiendommene ble omsatt i Tingvoll og Nesset i juni