Bonde Ole Petter Sjøholt: – Situasjonen synliggjør behovet for en økt grad av selvforsyning i Norge

– Koronaviruset har ført oss opp i en situasjon som gir oss en tankevekker, det tror jeg gjelder både for den norske forbrukeren og oss som jobber i landbruket.