Borettslag: Disse eiendommene har skiftet eier

Eiendomsoverdragelser i februar: