Da flere nordmørskommune gikk med i det interkommunale samarbeidet ReMidt, var det innbyrdes forskjeller mellom kommunene. Innen årsslutt skal forskjellene være utliknet. Kommunaldirektøren har skrevet en saksbehandling vedrørende ny renovasjonsordning og nye gebyrer.

Kort fortalt hadde Tingvoll hadde et årsabonnement (140 liters dunk) på 5.896 kroner ut september i år. Så innføres det ny renovasjonsordning i høst, og fra oktober skulle årsprisen bli 5.625 kroner for resten av året.

Men nå foreligger det et forslag fra styret på 4.650 kroner i året. Merk at denne årsprisen er fra 1. oktober og ut året. En reduksjon på 975 kroner for et normalt abonnement per år, betyr at det blir en litt rimeligere faktura som kommer i hende 4. kvartal i år.

Hva det blir til for 2022, vites ikke før gebyrsatsene vedtas i budsjettsammenheng senere i høst.

Fire dunker

Ny renovasjonsordning betyr mer kildesortering. Det blir fire dunker per husstand pluss en plastsekk. Dunkene ble kjørt ut i september i Tingvoll. Den nye ordningen er på tømmedager svært synlig langs flere utkjørsler, og det er nok mer enn en som må ned i verktøykassa for å spikre større skur enn de akkurat passende de hadde fra før.

Ifølge en oversikt fra ReMidt IKS, så skal sunndalingene få sine nye dunker i november.

Når den nye ordningen trer i kraft blir det således:

Matavfall i egen dunk tømmes hver 2. uke. Restavfall i egen dunk tømmes hver 4. uke. Papp og papir i egen dunk tømmes hver 4. uke. Glass- og metallemballasje i egen dunk tømmes hver 6. uke og plastemballasje i egen sekk hentes hver 6. uke.

ReMidt opplyser på sin hjemmeside at med mer sortering og flere dunker, kan det være fornuftig å ta en prat med naboen for å samarbeide om deling av dunker. Da blir det 15 prosent rabatt av et normalabonnement.

Ikke helt fornøyd

Nå skal det ikke legges under et lokk at det har vært tildeles høylytte mishagsytringer over ny ordning. Da formannskapet for en uke siden behandlet ny renovasjonsordning og nye gebyrer med endring fra 4. kvartal, kom det fram flere kommentarer og eksempler.

Gunnar Waagen (KrF) kunne fortelle at Tingvoll fjordhotell i sommer strevde noe voldsom med å bli kvitt avfall. Andre kunne fortelle at selv på kommunehuset, har det vært nødvendig å levere avfall på miljøstasjonen. Flere luftet frustrasjoner over for lange frekvenser mellom henting.

Ordfører Ingrid Waagen (Sp) ble bedt om å ta med seg frustrasjonene fra næringslivet og samt generelt vedrørende hentefrekvenser til ReMidt IKS.

Ordførere imellom

Kommunedirektør Odd-Arild Bugge prøvde å henge bjella på riktig katt, og minnet om at det er valgt et styre som er kommunenes representanter. Og at der er et representantskap bestående av ordførere:

– Da kan ordførere snakke med ordførere om det som ikke er greit.

Å diskutere tømmeordninger og frekvenser i formannskap og kommunestyre, har dermed ingen mening slik han ser det.