Tingvoll brannvesen var torsdag kl. 13 ute på oppdrag i Stjernhusvegen i Tingvollvågen. Årsaken var brann i en skorstein. Det melder NORBR på Twitter

Brannvesenet var raskt framme. Det meldes om at brannen har avtatt.

Mannskap er oppe på taket og vil foreta feiing av skorsteinen.