Bunnpris på Aspøya hadde tidenes omsetning i koronaåret

Mens flere bedrifter slet i 2020 kom mange innen dagligvarehandelen godt ut at året økonomisk sett. Bunnpris på Aspøya er en av dem som har gjort det bra.