Bygg­mak­ker Tre­dal vant pris - har de mest til­fred­se kun­dene i landet

Fredag fikk Bygg­mak­ker Tre­dal pri­sen for høy­est sco­re i kun­de­til­freds­hets­un­der­sø­kel­sen 2019 blant alle Bygg­mak­ker-bu­tik­ker i Norge.