– Da begynner vi med leksene da, kommer det fra Snorre Mikael Hagen Sira på fremste pult.

Velkomsten i skolegården med rektor Jens Peter Olsen var unnagjort, og de seks sylferske skoleelevene hadde tatt av seg uteskoa og funnet sine plasser i klasserommet. Kontaktlærere Jorun Smemo Hannem hadde hilst og lært dem god morgen på norsk, engelsk og russisk – og god morgen på ulike språk vil det bli utover året.

Så kunne de seks førsteklassingene sitte ned – og Snorre forkynte at nå kunne skolen begynne.

Boklig lærdom

Ingen tid å miste, det er mye som skal puttes inn i hodet de kommende ti årene i grunnskolen. Det er læreplanen full av. Men ikke bare boklig lærdom. Det skal bli bra folk av dem også. På Meisingset er visjonen at elvene skal både se og bli sett.

De seks er den siste førsteklassen Jens Peter Olsen tar imot som rektor, før han går av i løpet av året. Ute på skoleplassen møtte han alle skolens 31 elever og ønsket dem velkommen til skoleåret:

– En særskilt velkomst til dem som er ny her. Odin Nikolai, Vilja Dorthe, Snorre Mikael, Sander, Mari og Theodor.

Sammen med de tre som ble andreklassinger mandag, blir de ni klassen. Ni blir det også i gruppen 3-5.klasse.Sjette- og sjuende går i lag og blir 13 til sammen.

Hei!

Rektor oppfordret alle til å være snille med hverandre. Alle er forskjellige, det er normalt i en klasse. Oppføre seg bra, og hjelpe hverandre så en ikke blir plaget. Og både elever og lærere skal hilse og si hei til hverandre om morgenen.

– Det gir en god start på dagen.

Korona

Men klemming utgår. Som på et trafikklys er også skolehverdagen satt på gult; en skal være forsiktig.

Så forsiktig at foreldrene i flokk og følge ikke fikk følge sine førsteklassinger inn i klasserommet. De måtte komme hver for seg.

Holde avstand, hoste i papirtørkle eller armen, vaske seg og ikke gå på skolen når man er sjuk.

– Vi må være ekstra forsiktige, påminner Olsen.