Storvik er en litt mystisk gigant i den lokale næringsjungelen. Vi vet at den er der, men hva vet vi om det de driver med? Altfor lite, viser det seg etter en prat med Dag Sverre Sæsbøe. Heldigvis, åpner han gjerne døra for besøkende.

"Sitter i bygg 13" lyder meldinga vi får på vei til intervjuet med Dag Sverre Sæsbøe. Før den meldinga, var journalisten lykkelig uvitende om hvor stort området til Storvik egentlig er. Vi visste at Storvik var en stor bedrift, at de drev med "noe industrigreier" og at de nylig tok inn en hel bråte med lærlinger.

Dag Sverre Sæsbøe er daglig leder for Storvik og viser seg oppriktig nysgjerrig på hva omverdenen vet eller tror de vet om Storvik. Etter en liten prat med tre av lærlingene, fastslår han at både journalist og nykommere nok vet for lite.

– Dette er for dårlig, vi må sørge for å få ut mer informasjon om det vi driver med, konkluderer han energisk.

Traineen uten definerte oppgaver

Men la oss begynne ved begynnelsen. For hva er det som får en ung mann fra Ålvundfjord til å sikte seg inn på en lederjobb i industrien?

– Det var litt tilfeldig at jeg havnet her, egentlig er jeg spesialisert på skatter og avgifter, smiler Dag Sverre.

Etter studier på BI, startet Dag Sverre og bror Aksel det som idag heter ODA Connect. I to år var dette selskapet Dag Sverres hovedfokus, i tillegg til jobb på Hydro. I 2007 ble han imidlertid rekruttert som trainee i Storvik.

– Verken jeg eller de rundt meg visste hva jeg skulle gjøre, ler han.

Likevel endte traineeperioden med at han hadde skrevet oppgave om selskapets satsning på Island, og Dag Sverre ble ansatt som leder for en av Storviks avdelinger. Etter at Dag Sverre hadde logget ti år med lederverv i ulike avdelinger, gjorde bedriften en organisasjonsendring og Dag Sverre endte som daglig leder.

– Jeg har alltid vært fascinert av industri og industribygging, så det passet meg bra å havne i Storvik. Her har vi eiere som har industribakgrunn og kan industribygging.

Kan ikke se rekruttering som skippertak

Dag Sverre har lært og klatret internt i Storvik, og kanskje er det litt av grunnen til at han også har gått i bresjen for arbeidet de lokale industribedriftene har gjort for å sikre tilgang til lokalt utdannet arbeidskraft.

– Det at vi har tilgang på lokalt utdannet arbeidskraft betyr mye både for regionen og som konkurransekriterium for oss. Det å få tak i lokale lærlinger, gjør at det er større sjanse for at de faktisk bosetter seg her og blir fagarbeidere i bedriften.

Og det ønsker Dag Sverre at mange gjør. Fagarbeiderne er viktige i Storvik og de andre industribedriftene. Og Storviks fagarbeidere høster mye skryt også ute i den vide verden.

– Når en av oppdragsgiverne våre, som dekker hele Europa, sier at Storviks operatører er de beste, er det noe vi må være stolt av.

Det er spesielt HMS-hensynet som gjør at Storviks operatører scorer så bra. De strenge HMS-kravene operatørene er drillet i, gjør dem i stand til å ta beslutninger på arbeidsstedet, uten å måtte vente på en formann. Og det effektiviserer arbeidshverdagen.

Enkelte vegrer seg kanskje for å ta fagarbeiderutdanning i en tid der digitalisering og automasjon er på full vei inn i industrien. Men Dag Sverre avfeier at det vil bety færre fagarbeidere i sving.

– Når vi nå tar i bruk roboter, må vi faktisk opp med antall folk. Og vi er nødt til å ha folk med god kompetanse, fastslår Dag Sverre og legger til at kompetansenivået i bedriften er høyt. Gjennom arbeid for Hydro har bedriften prosesskunnskap som kommer i tillegg til fagarbeiderkompetansen til arbeiderne.

– Men det er viktig at dette med rekruttering ikke blir sett på som noe vi kan løse med et skippertak! Det må være kontinuerlig arbeid og det er viktig at vi har mye mer åpenhet om det vi driver med, det tror jeg gjelder hele industri- og anleggsbransjen.

Satser på forskning og utvikling

– Visste du for eksempel at Storvik bruker to prosent av omsetningen sin på forskning og utvikling? Mye av det er rettet mot bærekraftighet og sirkulærøkonomi og hvis vi lykkes, vil det få store ringvirkninger, forklarer Dag Sverre.

Det visste vi ikke. Og med ett får de noe uanselige bygningene et litt annet lys i våre øyne. Det skjer mye spennende bak de store klossene med Storviklogo på.

– Vi må bygge stolthet og kultur internt, samtidig som vi kommuniserer ut hva vi driver med, reflekterer Dag Sverre lidenskapelig.

Storviklederen brenner tydeligvis både for jobben sin og bedriften. Et smittende engasjement stråler fra ham og trekker oss litt inn i det han driver med. Det er tydelig at dette er en mann som trives i jobben sin.

– Ja, jeg stortrives! Jeg mener jeg har funnet plassen min. Jeg har fine kolleger, får jobbe med det jeg har lyst til og det er lav terskel for gode ideer her. Nå har vi bygget nytt, felles, matrom, som vi håper skal senke terskelen for kommunikasjon mellom avdelingene også.

Storvik har nemlig fire virksomhetsområder og en stor ledergruppe. Det er mange folk og mange oppgaver som gjøres gjennom en dag.

Dag Sverre kjenner til det meste som skjer, virker som en leder med fingeren godt plassert på bedriftens puls. Han omtaler det som skjer i selskapet med en iver og entusiasme som smitter. Visste han om alt dette spennende da han kom til Storvik? Var det en slik jobb som dette han hadde drømt om?

– Jeg tror ikke jeg visste helt hva jeg skulle se for meg. Jeg har alltid hatt lyst til å drive eller starte noe selv. Det har vi jo også gjort med Axl og ODA, men det er kjekt å være daglig leder og få være med å videreutvikle en bedrift med så mye kompetanse. Storvik har bygget opp kompetanse gjennom mange år.

Løping og jentefotball

Det siste halvannet året, har vært litt uvanlig for en daglig leder som er vant til å nesten bo i kofferten. Før pandemien hadde Dag Sverre mange reisedøgn i året. Så kom 12.mars 2020, og alt ble satt på vent.

– Heldigvis har vi hatt gående kontrakter, så slik sett har vi vært litt skjermet for de store ringvirkningene. Men det er klart at vi ville hatt høyere tall uten pandemien.

Eksisterende kunder har man kunnet følge opp gjennom digitale verktøy, men som mange andre, har de ansatte ved Storvik fått kjenne på at det er vanskelig å drive salg og forhandlinger uten å være i samme rom. Nå begynner reisinga å ta seg opp igjen, og dag Sverre ser fram til å komme ut og møte kunder og kontakter over hele verden. Noen positive ringvirkninger har det imidlertid vært av mindre reising. Det har for eksempel blitt god tid til å være med på fotballtrening med barna.

– Det er artig å følge Jente 11 med utvikling og kamper. Nå som jeg ikke kan spille fotball selv, blir det gjennom barna jeg føler at jeg er med, sier Dag Sverre, som er lagleder for lagene til både 11-åringen og 6-åringen. For en pappa som reiser mye, er det å være lagleder en fin måte å bidra.

I tillegg har han begynt å løpe.

– Det begynte egentlig som et veddemål med Ingrid Tangen fjerde juledag og nå må jeg bare fortsette. Det er erkjennelse av at man blir eldre, så nå skal joggeskoa med overalt hvor jeg reiser.

En løpetur kan man jo ta hvor som helst, selv om Dag Sverre har erfart at jogging i ukjente områder, kan ha sin risiko. På jobbreise til Massenaa, hadde ålvundfjordingen spent på seg løpeskoa og lagt i vei fra hotellet. I etterkant spurte an lokal kontakt hvor han hadde løpt, og fortalte at det var bra han tok den retningen han gjorde ut av hotellet, For i motsatt retning hadde vært en skyteepisode mens Dag Sverre var på løpetur.

Her kunne jeg tenkt meg en slags avrunding om hva du tenker om veien videre. Hva er du mest spent på i tida som kommer? Er det noe du er spesielt opptatt av om dagen?

Noen kjappe til slutt:

Navn: Dag Sverre Sæsbøe

Alder: 39

Sivilstand: Gift med Ingunn Ruste Sæsbøe

Bosted: Ålvundfjord

Når har du det best?

– Med gode venner og gjerne en ny kontrakt til Storvik

Hva ler du av?

– Humor er viktig, det kan være alt fra gode historier til «practical jokes»

Hvem er din hverdagshelt?

– Mine foreldre og svigerforeldre, vi kunne ikke klart oss uten

Aldri en fredag uten…?

– Taco med familien